ΑΕΟΠιστοποιημένοι συνεργάτες

Η άδεια του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα Authorised Economic Operator (AEO), είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας, που υποδεικνύει ότι ο ρόλος μίας εταιρείας στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα είναι ασφαλής και οι τελωνειακοί έλεγχοι και διαδικασίες είναι αποτελεσματικές   και συμβατές.

aeo certificate

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Οι έμπειροι συνεργάτες μας, αναλαμβάνουν όλες τις πτυχές της διαμεταφοράς.

Ξέρουμε καλά αυτό που κάνουμε. Δώστε μας την ευκαιρία να σας το δείξουμε