courier

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η “SKG Thessaloniki Cargo Services” ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε για ταχεία και άμεση μεταφορά, καθώς διαχειρίζεται αποτελεσματικά επείγουσες αποστολές δεμάτων και εγγράφων.

Ειδικευόμαστε στις εξαιρετικά ευαίσθητες περιπτώσεις μεταφοράς, όπως:

 • Επείγουσες παραλαβές και αποστολές των εμπορευμάτων σας
 • Μοσχεύματα και αίμα
 • Μέρη & ανταλλακτικά καίριας σημασίας για την ιατρική, την κατασκευαστική και την   υψηλής τεχνολογίας βιομηχανία
 • Εμπιστευτικά και πολύτιμα είδη.

 

Για όλες τις ανάγκες σας σε ταχεία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση σας προσφέρουμε ακρίβεια, εξατομικευμένη φροντίδα και αξιοπιστία.

Επιπλέον παρεχόμενες υπηρεσίες

Τα έργα τέχνης και τα μουσειακά εκθέματα υπόκεινται σε ιδιαίτερο καθεστώς μεταφοράς, το οποίο απαιτεί υψηλό βαθμό ετοιμότητας για τη διαχείριση της εξαιρετικά ευαίσθητης αυτής αποστολής.  Η μοναδικότητα που διακρίνει κάθε αντικείμενο επιβάλλει την ιδιαίτερη φροντίδα σε κάθε στάδιο της μεταφοράς.

Η “SKG Thessaloniki Cargo Services”, διαμέσου των εξειδικευμένων συνεργατών της, μεριμνά για τον σχεδιασμό των κατάλληλων συνθηκών μεταφοράς και την ασφαλή διεκπεραίωση της αποστολής σας προς και από τον χώρο έκθεσης.

Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε:

 • Σχεδιασμός, μεταφορά, εκτελωνιστικές διατυπώσεις
 • Προσωπικό ειδικευμένο σε εκθέσεις τέχνης
 • Ποικιλία επιλογών συσκευασίας
 • Τοποθέτηση/ Απεγκατάσταση εκθεμάτων
 • Βέλτιστο δρομολόγιο μεταφοράς
 • Συμβουλές ασφάλισης

Για τη μεταφορά των προσωπικών σας αντικειμένων ή ακόμα και ολική μεταφορά του συνόλου της οικίας σας από την Ελλάδα προς το εξωτερικό ή και το αντίθετο, η εταιρία μας φροντίζει λεπτομερώς για κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Επίσης, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της επαγγελματικής σας μετεγκατάστασης μπορεί να αλλάξει τη μορφή και την πορεία της επιχείρησής σας. Σε πολλές περιπτώσεις οι σχετικές διαδικασίες δεν δρομολογούνται έγκαιρα, με συνέπεια να δημιουργούνται δύσκολες και αγχώδεις καταστάσεις. Η εταιρία μας μεριμνά ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων σας καθ’ όλη τη διάρκεια της μετεγκατάστασης μέσα στις καλύτερες χρονικές προθεσμίες.

Επειδή η μετακόμιση, σε όλες τις μορφές της, έχει τις ιδιαιτερότητές της ως προς την αποτύπωση του όγκου μεταφοράς και επιβάλλει ξεχωριστή μέριμνα ανάλογα με τη φύση των οικιακών σας αγαθών, η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Εκτίμηση του βάρους/ όγκου μεταφοράς. Εξειδικευμένος συνεργάτης μας επικοινωνεί μαζί σας προκειμένου να σας επισκεφθεί στον χώρο σας και να προβεί σε εκτίμηση του όγκου της μεταφοράς, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε για εσάς έναν όσο το δυνατόν ακριβέστερο ναύλο.
 • Συσκευασία. Ο συνεργάτης μας σας παρέχει συμβουλές και προτείνει τρόπους συσκευασίας που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των οικιακών σας αγαθών.
 • Άφιξη. Διεκπεραιώνονται οι εκτελωνιστικές διαδικασίες εφόσον απαιτούνται και διενεργείται η παράδοση της αποστολής σας.
 • Έλεγχος – επιβεβαίωση – συμπληρωματικές υπηρεσίες. Μετά την ολοκλήρωση της μετακόμισης γίνεται επαλήθευση της ομαλής πορείας της και παρέχεται συνδρομή για όποια περαιτέρω ανάγκη προκύψει.

Επί του πρακτέου, από τη φροντίδα της πλήρους συσκευασίας έως την ασφαλιστική κάλυψη και την αποκατάσταση της επικοινωνιακής δομής της του οικιακού εξοπλισμού σας ή της επιχείρησής σας (υπολογιστικά & τηλεφωνικά δίκτυα), είμαστε στη διάθεσή σας να σχεδιάσουμε την επιθυμητή για τις ανάγκες σας λύση.

Logistics: “Τα πάντα στη σωστή θέση, τη σωστή στιγμή»

Στην “SKG Thessaloniki Cargo Services” ενημερωνόμαστε διαρκώς για κάθε εξέλιξη στον χώρο των Logistics, έτσι ώστε εσείς να επικεντρώνεστε απρόσκοπτα στην επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Φροντίζουμε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες λειτουργίας, αποθήκευσης και μεταφοράς με περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης και προσαρμογής στα μέτρα σας (on demand), σε συνάρτηση με τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, τις απαιτήσεις και τις υπηρεσίες παράδοσης που χρειάζονται τα προϊόντα και τα υλικά τους.

Η προσεκτική επιλογή εξωτερικών συνεργατών στον τομέα των Logistics μας επιτρέπει να σας προτείνουμε λύσεις που μειώνουν τα έξοδα της επιχείρησής σας, βελτιώνουν την  ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών σας και διασφαλίζουν την ομαλή διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων σας σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

Αναλαμβάνουμε επίσης την πλήρη Φορολογική Αντιπροσώπευση εταιρειών που έχουν έδρα εκτός της Ελληνικής επικράτειας αλλά δραστηριοποιούνται ενεργά εντός αυτής. Με βαθιά γνώση των κανονισμών που διέπουν τέτοιου είδους συναλλαγές σας εγγυόμαστε την απρόσκοπτη και με τον ιδανικότερο τρόπο τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, σε Τελωνειακό αλλά και σε Λογιστικό επίπεδο, για την διεκπεραίωση των πράξεων που απαιτούνται για την δραστηριοποίησή σας σε αυτήν την μορφή της επαγγελματικής σας επιλογής.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Οι έμπειροι συνεργάτες μας, αναλαμβάνουν όλες τις πτυχές της διαμεταφοράς.

Ειδικευόμαστε στις εξαιρετικά ευαίσθητες περιπτώσεις μεταφοράς