Εκτελωνιστής – T/A

H SKG Thessaloniki Cargo, αναζητεί πτυχιούχο εκτελωνιστή Τ/Α.

Απαιτούνται

  • Πτυχίο εκτελωνιστή – Τ/Α
  • Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρία forwarding.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση εφαρμογών MS office.
  • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και προσήλωση στην επίτευξη των στόχων.

Παρέχονται

  • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
  • Πενθήμερη – 8ωρη απασχόληση.
  • Πλήρης ασφάλιση.
  • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών.