ΕΣΠΑ – ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020

ΕΣΠΑ – ΕΠΑνΕΚ 2014 – 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ESPA – EPANEK 2014 – 2020 OPERATIONAL PROGRAMME –COMPETITIVENESS – ENTERPRENEURSHIP – INNOVATIONΑφήστε μια απάντηση